slide_0005_ליטיגציה

ליטיגציה מסחרית


למשרד ש. בירן ושות' מחלקת ליטיגציה מסחרית העוסקת בכל גווני המשפט המסחרי והאזרחי לרבות בדיני החוזים, דיני קניין, מכרזים, חוזים אחידים, בנקאות, דיני תאגידים וניירות ערך.

במהלך העשורים האחרונים נצבר במשרד ניסיון עשיר בניהול הליכים משפטיים מסחריים בבתי המשפט ובבוררויות. מחלקת הליטיגציה מספקת ליווי משפטי שוטף וייצוג בכל סוגי ההליכים המשפטיים, לחברות מובילות במשק.

כפועל יוצא מהתמחות המשרד בפרויקטים מורכבים בתחום הנדל"ן, פיתח המשרד התמחות ייחודית בליטיגציה בתחומי המקרקעין והתכנון ובניה.

צוות הליטיגציה פועל בנחישות לאיתור פתרונות יצירתיים המסייעים להגשמת מטרותיו העסקיות של הלקוח באופן המיטבי, זאת תוך יישום הניסיון, הידע הנרחב והמקצועיות של עורכי הדין המתמחים בתחומי המשפט השונים.

במסגרת התיקים שנוהלו על ידי מחלקת הליטיגציה של המשרד נדונו סוגיות משפטיות מורכבות, עקרוניות וחדשניות במסגרתן נקבעו תקדימים בעלי השפעה מהותית בתחומי המשפט השונים.