slide_0005_ליטיגציה

תובענות ייצוגיות


למשרד ש. בירן ושות' התמחות בליווי וייצוג חברות הנתבעות בתובענות ייצוגיות בנושאים מגוונים הכוללים, בין היתר, תביעות בתחומי קמעונאות וצרכנות, חברות, ניירות ערך, אשראי ובנקאות ועוד.

צוות המשרד מאמין כי הגידול בשנים האחרונות בכמות והיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות לבתי המשפט מחייב ראייה רחבה ועמוקה מצד החברות החשופות לתביעות מורכבות מסוג זה. הליווי הצמוד שמספק המשרד ללקוחותיו בתחום, מאפשר מתן פתרונות יעילים לניהול סיכונים נכון מצד הנתבעים והגעה לתוצאה המיטבית עבור כל נתבע.

צוות המשרד מספק שירות מקצועי לאורך כל התהליך החל משלב החשיפה להיתכנות של תביעה ייצוגית, הגשת הבקשה לאישור התובענה, ניהול משא ומתן אפשרי לפשרה וניהול התיק במלואו ככל שנדרש.